Στιγμὲς ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό - Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασίλείου, Μεγάλη Πέμπτη πρωί, ὅπου ἱερούργησε ὁ Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως καὶ Ἄνω Αἰγύπτου κκ. Θεόδωρος. Εἰς…

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου,…