«Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μιά κλειστή ἐταιρεία σεσωσμένων, πού ἀπολαμβάνουν,
ἀποκλειστικά αὐτοί, τά δῶρα τοῦ Θεοῦ καί διεκδικοῦν νά ἐξασφαλίσουν ἀνέσεις, προνόμια καί κοσμική ἐξουσία».
Ἀναστάσιος Ἀλβανίας

Ἀγαπητοί καί σεβαστοί μἅς γονεῖς, ἡ ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως, προσκαλεῖ τά παιδιά σας, προκειμένου νά συμμετάσχουν στίς συνάξεις καί τίς ἄλλες ἐπωφελεῖς δραστηριότητες τῶν κατηχητικῶν σχολείων. Ἐκτός ἀπό τίς πολύτιμες γνώσεις καί τήν ὠφέλεια πού προσφέρει τό σχολεῖο, τό φροντιστήριο, ὁ ἀθλητισμός καί ἡ μουσική, μεγάλη σημασία ἔχει καί ἡ ἀγωγή σέ θέματα πίστεως καί ἤθους.

Διότι εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ σημερινή κοινωνία διέρχεται μία πολλαπλή κρίση: κοινωνική, οἰκογενειακή, πολιτισμική, θρησκευτική, ἠθική.

Ἡ γενική κρίση τῶν ἀξιῶν καί θεσμῶν, ἀποτελεῖ πλέον ἕνα αἰσθητό καί σοβαρό προβλημα τῆς ἐποχῆς μας, καί συχνά γίνεται ἀντικείμενο σχολιασμού καί συζητήσεων.

Ἡ εὐρύτερη προσφορά τοῦ Κατηχητικοῦ σχολείου στούς νέους σήμερα, θά μποροῦσε νά συμπεριληφθεῖ στά ἑξῆς ἀκόλουθα: καλλιεργεῖ τήν ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, βοηθάει στή διάκριση τῶν ποικίλων κινδύνων καί παγίδων τῆς ζωῆς, προσφέρει τά ἀπαραίτητα πνευματικά ἐφόδια, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν καί ἀδιεξόδων πού παρουσιάζονται στό διάβα τῆς ζωῆς, καθοδηγεῖ στό δρόμο τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ἤθους, διδάσκει τό σεβασμό τῶν ἀξιῶν τῆς κοινωνίας μας, βοηθάει στήν ἀποφόρτιση ἀπό τήν πίεση, τό βάρος καί τήν κούραση τῆς ἑβδομάδος, συντελεῖ στήν κοινωνικοποίηση μέσα ἀπό τό ὀμαδικό πνεύμα τῶν συνάξεων καί τῆς ψυχαγωγίας καί συμπληρώνει τό ἔργο τῶν γονέων καί τῶν δασκάλων, συμβάλλοντας στή διαμόρφωση μίας ὑγιοῦς καί ὁλοκληρωμένης προσωπικότητας.

Οἱ συναντήσεις πραγματοποιοῦνται στό Ἐνοριακό Κέντρο Νεότητος. Τό πρόγραμμά μας εἶναι γεμάτο ἀπό ὠφέλιμες συζητήσεις & διδασκαλίες, εὐχάριστα παιχνίδια, χειροτεχνίες, τραγούδια, θεατρικά, ἐκδρομές καί ἄλλες χαριτωμένες δραστηριότητες, ὑπό τήν ἀσφαλή ἐπιμέλεια καί καθοδήγηση, τῶν πεπειραμένων καί κατηρτισμένων κατηχητῶν καί κατηχητριών. Τήν προηγούμενη χρονιά, χάρη στήν εὐλογία τοῦ Κυρίου, συμμετεῖχαν πάνω ἀπό 100 παιδιά στά Κατηχητικά Σχολεῖα μας. Μέσα ἀπό τά Κατηχητικά οἱ ἀξίες τῆς πίστεως, τῆς οἰκογένειας καί του Ἔθνους μποροῦν νά μεταλαμπαδευτοῦν στά παιδιά μας, τή στιγμή πού ὅλοι θεωροῦν ὅτι εἶναι ἀπαρχαιωμένες.Πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν μἀθημάτων τά παιδιά θά ἀπολαμβάνουν πλούσιο πρωϊνό!

Ἄς κάνουμε τήν ἐνορία μας ἐπίκεντρο καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς μας. Ἄς ἀφήσουμε τήν εἰκονική πραγματικότητα καί ἄς γευτοῦμε τήν ἴδια τή ζωή. Ἄς γίνουμε κοινωνοί τῶν βιωμάτων μας στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἄς ἀναβαθμίσουμε ὅλοι τήν καθημερινότητά μας μέ τό κάλεσμα τῆς ἐνορίας μας. Ἡ ἐνορία μας εἶναι ἡ οἰκογένειά μας. Εἶναι αὐτή ποῦ μᾶς συνδέει μέ τή ζωή, μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό. Ἄς εἴμαστε ὑπερήφανοι γιά τόν Χριστό μας.

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *