ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

enisxytikh

wp8275e30c_05_06

Κάθε Τετάρτη τα τμήματα:
Μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου  16:30 – 17:30 (Φιλολογικά)

Κάθε Πέμπτη τα τμήματα:
Μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου  17:00 – 18:00 (Φιλολογικά)

Κάθε Παρασκευή τα τμήματα:
Μαθητών Δημοτικού 16:00 – 17:00

Κάθε Σάββατο τα τμήματα:
Μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου  09:30 – 11:00 (Μαθηματικά)