Με τον κ. Σωκράτη Δέλγα και τον κ. Θωμά Αναστόπουλο.