Με τον κ. Σωκράτη Δέλγα και τον κ. Ανδρέα Κουκούλη.

kata01

kata02