Με την κ. Μαρία Παπαμήτρου και την κ. Ελένη Λούπου.