Με την κ. Παναγιώτα Κουκούλη και την κ. Δήμητρα Βαργιατζά.