Με την κ. Παναγιώτα Σαράφογλου και την κ. Μαρία Βαργιατζά