Με τον κ. Σωκράτη Δέλγα.

ana01

ana02

ana03

ana05