Διεύθυνση/θέση:

Σουλίου 167
13231 Πετρούπολη

Εφημέριοι:

Αρχιμανδρίτης Γερμανός Γκίκας (προϊστάμενος)
Πρεσβύτερος Σπυρίδων Αργύρης (πρόεδρος φιλοπτώχου)

Τηλέφωνο: 210 50 13 108
Τηλεομοιότυπο (Fax): 210 50 13 108

Email: agiatriadapetroupolis@yahoo.gr

Ιστοσελίδα ναού: http://agiatriadapetroupoleos.gr

Περιοδικές εκδόσεις:

Δείτε εδώ τις «Διαδρομές»