ΙΕΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΕΥΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1973 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1975
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΑΦΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1975 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1979
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1979 ΙΟΥΛΙΟΣ 1992
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1985 ΜΑΪΟΣ 1986
 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1988 ΜΑΪΟΣ 1989
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1995
† ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1992 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1995
† ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΙΟΥΝΙΟΣ 2004
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
ΙΩΣΗΦ ΕΚΕΡΤ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΜΑΪΟΣ 2011
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013