Ἡ Ἐνορία μας, ἡ ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως, ἔχει θέσει ἐδῶ καὶ πολλά χρόνια στὶς ἄμεσες προτεραιότητές της, τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων ἀδελφῶν μας.

Μὲ καθημερινὰ συσσίτια προσπαθεῖ νὰ ἐπουλώσει τὶς πληγὲς τῆς φτώχειας, τῆς ἀνεργίας, τῆς δυστυχίας καὶ τῆς ἀρρώστιας.

Στὰ ἀδιέξοδα τῆς ἐποχῆς μας, χάρη στὴ δική μας βοήθεια, ἡ ἐνορία μας συμπαραστέκεται μὲ ξεχωριστὴ διάθεση καὶ ἱεραποστολικὸ ζήλο σὲ κάθε ἄπορο καὶ κατάκοιτο ἐνορίτη μας μὲ καθημερινὴ προσφορὰ φαγητοῦ.

Μπορεῖς νὰ ἀναλάβεις ἕνα γεύμα «ὑπὲρ ὑγείας ἤ ὑπὲρ ἀναπαύσεως» προσφιλῶν σου προσώπων, προσκομίζοντας τὰ ὑλικὰ ποὺ χρειάζονται γιὰ τὸ συσσίτιο μιᾶς ἡμέρας ἤ νὰ προσφέρεις τὰ χρήματα ποὺ κοστίζει ἕνα γεύμα, παίρνοντας ἀπόδειξη καὶ ἑμεῖς θὰ ἀναλάβουμε νὰ ἀγοράσουμε ἀπὸ ἀποθῆκες τροφίμων τὰ ἀπαιτούμενα γιὰ τὸ γεύμα.

Αριθμός τραπέζης για κατάθεση χρημάτων: ALPΗA BANK – GR5801409940994002001000043

Καλοῦμε ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, νὰ γραφτοῦν στὸ συσσίτιο χωρὶς ντροπή.
Ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα δεκατιανό (τυρόπιτα) σὲ καθημερινὴ βάση, ἀπὸ Δευτέρα ἕως Παρασκευή. Οἱ γονεῖς μποροῦν νὰ δηλώσουν συμμετοχὴ στὸν Διευθυντή/τρια τοῦ Σχολείου τους. Ἀφορᾶ στὸ 7ο, 8ο, 9ο Δημοτικό, τὸ 4ο καὶ 6ο Γυμνάσιο καὶ τὸ 3ο Λύκειο Πετρουπόλεως.
Ὅσοι έθελοντὲς θέλουν νὰ βοηθήσουν στὴν κουζίνα μας γιὰ μαγείρεμα νὰ δηλώσουν συμμετοχὴ στὸν Ἱερὸ Ναό μας καὶ στὴν κα Βλαχοπούλου ἤ στὸν π. Σπυρίδωνα ἤ νὰ κάνουν ἡλεκτρονικὰ αἴτηση.

Ἔναρξη ὅλων τῶν δράσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας ἀπὸ 1η Ὀκτωβρίου 2018

ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ