ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Κάθε Πέμπτη τα τμήματα:

Μαθητών 18:00 – 19:00
Ενηλίκων 19:00 – 20:00

it01

it02